استعدادهای درخشان

در راستای هدف‌های شورای هدایت استعدادهای درخشانِ وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری، برای هدایت، تقویت و نظارت بر برنامه‌های آموزشی و پژوهشی، ارتقای علمی و حمایت از دانشجویان ممتاز، دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه کوثر مستقر در حوزه‌ی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، از سال 1397 فعالیت خود را آغاز کرده است.

کارکردهای اصلی

1. شناسایی و انتخاب دانشجویان ممتاز واجد شرایط استفاده از آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های شورای استعدادهای درخشان 
2. نظارت و پیگیری در اجرای بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها، و تخصیص اعتباراتِ مصوب 
3. استفاده از اساتید مشاور استعدادهای درخشان در دانشکده ها جهت ارائه خدمات مشاوره ای به دانشجویان ممتاز 
4. بررسی روند تحصیلی و عملکرد علمی‌پژوهشی دانشجویان ممتاز و ارائه‌ی خدمات مشاوره‌ای به آن‌ها 
5. تدوین بخش نامه ها و دستورالعمل های داخلی 
6. انتخاب دانشجویان ممتاز، بدون آزمون ورودی در مقطع کارشناسی ارشد 
7. جذب دانشجویان ممتاز سایردانشگاهها بدون آزمون ورودی در مقطع کارشناسی ارشد بصورت فراخوان

جایگاه سازمانی

دفتر استعداهای درخشان این در حوزه‌ی معاونت آموزشی و پژوهشی و زیر نظر معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه فعالیت می‌کند.

کارکردها

1- سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی
2- بررسی، تکمیل و تدوین آیین‌نامه‌های دفتر
3- نظارت بر حُسن اجرای آیین‌نامه‌ها و دیگر امور مربوط به دانشجویان
4- همفکری و مشورت در انتخاب مشاوران
5- بررسی پرونده‌ها و درخواست‌ها

استعدادهای درخشان

آیین نامه های استعدادهای درخشان

آئین‌نامه‌ها و مقررات:

بخشی از آیین‌نامه ها و مقررات استعدادهای درخشان

شرایط احراز استعداد درخشان به صورت زیر است:

الف: پس از ۶ نیمسال تحصیلی با گذراندن سه چهارم واحدهای درسی تا پایان نیمسال ۶ به لحاظ میانگین کل جزء 20  درصد برتر دانشجویان هم‏‌رشته و هم‏‌ورودی خود باشد؛

ب: حداکثر در مدت هشت نیمسال تحصیلی دانش‏‌آموخته شود؛

پ: پذیرش برای سال تحصیلی بلافاصله پس از دانش‏‌آموختگی و صرفاً برای یک بار امکان‌‏پذیر است؛

ت: پذیرش در همان رشته تحصیلی  مرتبط به دوره کارشناسی، بر اساس  تشخیص گروه آموزشی و تأیید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه امکان‌‏پذیر است؛

ث: احراز شرایط اختصاصی دانشگاه

      پذیرش با آزمون:

 آیین نامه با آزمون استعدادهای  درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) و کارشناسی ارشد

 

      پذیرش بدون آزمون:

 آیین نامه بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد

 اصلاحیه آیین نامه بدون آزمون استعداد درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد

 

       سایر:

 راهنمای اعطای جایزه تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر

 آیین نامه تحصیل همزمان دردو رشته تحصیلی