محل دانشگاه در نقشه

تماس با ما

برای ارتباط با ما می‌توانید از طریق تلفن و ایمیل اقدام نمایید.

      کد بجنورد: ۰۵۸

تلفن های تماس: ۳۲۲۵۸۸۶۵  -  ۳۲۲۶۲۸۶۱  -  ۳۲۴۲۷۵۶۶

روابط عمومی: ۳۲۲۶۲۴۵۸

فکس: ۳۲۴۲۷۴۰۸

=============================

دبیرخانه آموزش: داخلی 132

امور دانش آموختگان: داخلی 133

کارشناسان آموزش: داخلی 106  -  108  -  176

=============================

نشانی: استان خراسان شمالی، بجنورد، خیابان ۱۷ شهریور شمالی، کوچه شهید عبدالحسین نوریان

کد پستی: ۹۴۱۵۶۱۵۴۵۸

Email:info@kub.ac.ir