اطلاعیه ها

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

فراخوان پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد 1401-1402

فراخوان پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد 1401-1402


               اطلاعیه پذیرش بدون آزمون دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه کوثر(ویژه خواهران)

                                                            درسال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند دانشگاه کوثر بجنورد(ویژه خواهران) در نظر دارد براساس آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد (شماره ۳۰۰۴۳۰/و مورخ ۰۶/۱۱/۱۳۹۸) از بین دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته واجدالشرایط آیین نامه مذکور اقدام به پذیرش دانشجو درمقطع کارشناسی ارشد در رشته های زبان و ادبیات عربی "  _"مترجمی زبان عربی  "_ "زبان و ادبیات فارسی- گرایش ادبیات روایی" _ " جغرافیا و برنامه ریزی شهری – گرایش محیط زیست شهری " و " علوم قرآن و حدیث  برای سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ نماید.

لذا دانشجویان واجدالشرایط می توانند حداکثر تا تاریخ 1401/06/05 مدارک مربوطه را به مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه کوثر(دفتر استعداد درخشان) ارسال نمایند. بدیهی است به درخواست‌های واصله پس از این تاریخ ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مدارک مورد نیاز جهت بررسی اولیه درخواست متقاضیان:

  1. تکمیل و ارسال گواهی احراز رتبه (فرم شماره ۱) ویژه دانشجویانی که تا پایان نیمسال ششم حداقل ۴/۳ واحد های درسی را گذرانده و در بازه زمانی ۰۱/۰۷/۱۴۰۰ لغایت ۳۱/۰۶/۱۴۰۱ دانش‌آموخته شده یا خواهند شد.
  2. تکمیل و ارسال گواهی احراز شرایط عمومی (فرم شماره ۲) ویژه برگزیدگان علمی ازجمله برگزیدگان رتبه اول تا سوم جشنواره‌های معتبر علمی، دانشجویان نمونه کشوری و برگزیدگان نهایی رتبه‌های اول تا پانزدهم المپیادهای علمی دانشجویی(ارسال گواهی‌های مربوطه الزامی می‌باشد.)
  3. تکمیل و ارسال ( فرم شماره ۳) درخصوص بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی متقاضیان (جهت بررسی درخواست متقاضی ارسال مدارک مربوط به سوابق آموزشی و پژوهشی دانشجو الزامی است).
  4. ارائه تصویر مدرک تحصیلی دوره کارشناسی ویژه دانش‌آموختگان که تاریخ دانش آموختگی در آن قید شده باشد و از زمان دانش‌آموختگی دانشجو بیشتر از یک سال نگذشته باشد.
  5. ارسال تصویر ریزنمرات واحد‌های درسی گذرانده شده
  6. یک قطعه عکس الصاق شده به گواهی رتبه (فرم‌ شماره ۱)
  7. ارسال تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی

دعوت به مصاحبه واجدین شرایط پس از بررسی اولیه درخواست‌های واصله متقاضیان توسط دفتر استعداد درخشان دانشگاه کوثر صورت می‌گیرد لذا خواهشمند است از هرگونه مراجعه حضوری خودداری نمایید.

 

جهت اطلاعات بیشتر به سایت ذیل مراجعه نمایید:                         www. kub.ac.ir 

 

                                                                                مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی