×

فهرست وبگاه‌های دانشگاه

 

سمت: مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

نام و نام خانوادگی: دکتر نعیمه پراندوجی

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی زبان و ادبیات عرب

شماره تماس داخلی: 141

محل استقرار: ساختمان اداری شماره 1 - طبقه همکف

صفحه شخصی   پست الکترونیک

 

بخشی از وظایف و اختیارات

 • نظارت بر اجراي مقررات آيين نامه ها و مصوبه هاي آموزشي درمقطع كارشناسي و ارائه ي پيشنهادهاي لازم به شوراي آموزشي دانشگاه
 • رسیدگی به مشکلات دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی و برآورد نارسائی های آیین نامه ‌ها و مصوبات و پیشنهاد‌ راه حل به معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه
 • برنامه ريزي براي ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون سراسري
 • امورمربوط به مهماني و انتقالي دانشجويان درمقطع كارشناسي
 • بررسي گواهي هاي پزشكي دانشجويان بيمار در جلسه كميسيون پزشكي
 • فراهم نمودن تمهیدات لازم جهت تسريع در روند امورآموزشي دانشجويان
 • بررسي درخواست ايجاد رشته و يا گروه جديد جهت طرح در شورای آموزشی دانشگاه
 • بررسي پرونده دانشجويان جهت طرح درکمیسیون پزشکی و شوراي آموزشي
 • مكاتبه با دفترگسترش جهت أخذ مجوز ايجاد رشته جديد - بررسي ظرفيت دانشكده ها جهت پذيرش دانشجو
 • برگزاري جلسات با راهبر سيستم و مسئول آمار دانشگاه - تهيه آمار رشته هاي تحصيلي
 • ابلاغ مصوبات شوراي آموزشي - بررسي و رفع اشكال كارنامه دانشجويان بر اساس مقررات مربوطه
 • انجام مذاكرات و راهنمايي دانشجويان در موارد ارجاعي
 • پیشنهاد تقويم آموزشي جهت تصویب در شورای آموزشی دانشگاه
 • انجام اقدامات لازم در زمينه تعيين تاريخ امتحانات هر ترم با همكاري دانشكده ها و نظارت بر حسن اجراي آن
 • حفظ و نگهداری سوابق تحصیلی دانش آموختگان
 • بررسی و مطالعه در مورد روشهای شناسایی استعداد‌های درخشان
 • حمایت مادی و معنوی از استعداد‌های درخشان
 • ارائه گزارش عملکرد سالانه به شورای هدایت استعداد‌های درخشان
 • و .....

پرسنل آموزش و تحصیلات تکمیلی

نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی
زهرا شیردل کارشناس مسئول کارشناس دانش آموختگان و استعدادهای درخشان 160
  کارشناس نقل و انتقالات، پذیرش و ثبت نام،تحویل مدارک 133
  کارشناس رشته زبان و ادبیات انگلیسی، آموزش زبان انگلیسی، مهندسی صنایغ، جغرافیا 129
  کارشناس رشته شیمی کاربردی،حسابداری، مهندسی اپتیک و لیزر، فیزیک مهندسی، ریاضیات و کاربردها، آمار،ریاضی مهندسی 162
  کارشناس رشته علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر، زیست شناسی سلولی و مولکولی  
  کارشناس رشته ادبیات فارسی، علوم قرآن و حدیث، زبان و ادبیات عربی، مترجمی عربی 160
  کارشناس تحصیلات تکمیلی 131
  کارشناس بایگانی آموزش  132
  کارشناس دایره امتحانات  

محل استقرار: ساختمان اداری شماره 1 - طبقه همکف

شماره تماس: 32262861-058