نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دکتر اعظم سبحانی

دکتر اعظم سبحانی


 

سمت: مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

نام و نام خانوادگی: دکتر نعیمه پراندوجی

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی زبان و ادبیات عرب

شماره تماس داخلی: 141

محل استقرار: ساختمان اداری شماره 1 - طبقه همکف

صفحه شخصی   پست الکترونیک