نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دکتر اعظم سبحانی

 

سمت: مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

نام و نام خانوادگی: دکتر امید ایزانلو

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی زبان و ادبیات عرب

شماره تماس داخلی: 141

محل استقرار: ساختمان اداری شماره 1 - طبقه همکف

صفحه شخصی   پست الکترونیک