نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فرم های پرکاربرد

فرم های پرکاربرد


 

فرم های پرکاربرد ویژه دانشجویان

 فرم درخواست مهمانی ترم تابستانی                                               فرم ارائه دروس پیشنهادی

 فرم انتخاب واحد با تأخیر                                                              فرم معرفي به استاد 

 فرم هم نیازی                                                                             حل تمرين 

 فرم رضايت نامه اردوها و بازديد هاي علمي                                    فرم  طرح در شورا                              

 فرم درخواست صدورکارت دانشجويي المثني

 

فرم های پرکاربرد ویژه اساتید

  فرمت سوالات                                                                             فرم ثبت نمره

 فرم تقاضای تدریس