×

فهرست وبگاه‌های دانشگاه

ضمن تبریک به پذیرفته شدگان دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) در آزمون سراسری سال 1399 (پذیرش با سوابق تحصیلی) به اطلاع می رساند کلیه فرایند ثبت نام به صورت غیر حضوری می باشد . به منظور ثبت نام غیرحضوری می بایست با مراجعه به سامانه دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) kub.ac.ir ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 1399/07/30 لغایت 1399/08/05 تا پایان ساعت اداری روز دوشنبه، نسبت به ثبت نام اینترنتی و تکمیل اطلاعات مورد نیاز با استفاده از راهنمای مندرج در سامانه اقدام نمایند.
 
خواهشمند است از مراجعه حضوری به دانشگاه خودداری فرمایید.
 
 
* پذیرفته شده محترم لطفاً قبل از ارسال مدارک به صورت پستی از تکمیل فرم های مورد نیاز اطمینان حاصل فرمائید.
 
- شماره تماس کارشناس حوزه آموزش و مدیران گروه رشته های تحصیلی (دانلود)
 
با توجه به عدم پذیرش حضوری متقاضیان به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، فرایند ثبت نام در دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) به روش "پذیرش غیرحضوری" و "تحویل مدارک به صورت ارسال پستی" صورت میپذیرد.
ثبت نام اینترنتی:
ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 1399/07/30 لغایت 1399/08/05 تا پایان ساعت اداری روز دوشنبه

(اطلاعیه) ویژه پذیرفته شدگان نهایی آزمون ورودی دوره کارشناسی پیوسته( با آزمون)

ضمن تبریک به  پذیرفته شدگان دانشگاه  کوثر(ویژه خواهران) در آزمون سراسری سال  ۱۳۹۹ ( با آزمون) به اطلاع می رساند کلیه فرایند ثبت نام به صورت غیر حضوری می باشد . به منظور ثبت نام غیرحضوری می بایست با مراجعه به سامانه دانشگاه  کوثر (ویژه خواهران) kub.ac.ir  ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ  ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ لغایت  ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ تا پایان ساعت اداری روز پنجشنبه،  نسبت به ثبت نام اینترنتی و تکمیل اطلاعات مورد نیاز با استفاده از راهنمای مندرج در سامانه  اقدام  نمایند.

خواهشمند است از مراجعه حضوری به دانشگاه خودداری فرمایید.

 • -اطلاعیه ویژه پذیرفته شدگان نهایی آزمون ورودی دوره کارشناسی پیوسته با آزمون( دانلود)
 • -راهنمای ثبت نام اینترنتی( دانلود)
 • -مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام( اینترنتی و  ارسال پستی) ( دانلود)
 • -نحوه دریافت تأییدیه تحصیلی (دانشجو به سامانه تاییدیه مدارک تحصیلی (دیپلم)  به آدرس https://emt.medu.ir مراجعه نموده و پس از پر کردن اقلام داده ای، کد رهگیری دریافت شده  را پس از پرینت همراه با مدارک به دانشگاه کوثر(ویژه خواهران) پست نمایید.)
 • فرم تعهد ارسال مدارک( دانلود)
 • فرم ثبت نام( ویژه تمامی پذیرفته شدگان) ( دانلود)
 • فرم شماره۱- فرم اخذ تعهد از فارغ التحصیلان و دانشجویان فعلی و انصرافی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور ( دانلود)
 • فرم شماره۲- فرم تعهد تناقض در نمرات دروس سوابق تحصیلی دیپلم ( ویژه تمامی پذیرفته شدگان) ( دانلود)
 • فرم شماره۳- فرم تعهد تناقض  نمرات دروس سوابق تحصیلی دوره پیش دانشگاهی( ویژه تمامی پذیرفته شدگان)  ( دانلود)
 • فرم شماره۴- فرم تعهد پذیرفته شدگان منطقه۱، رزمندگان و ایثارگران ( دانلود)
 • فرم شماره ۵- فرم تعهد پذیرفته شدگان سهمیه های مناطق ۲ و ۳ ( دانلود)
 • فرم شماره۸- فرم مغایرت عکس داوطلب( ویژه تمامی پذیرفته شدگان) ( دانلود)
 • فرم شماره ۹-  فرم اخذ تعهد از پذیرفته شدگان سهمیه استان های محروم ( دانلود)
 • فرم های شماره ۱۱ و ۱۲- فرم ویژه کارمندان دولت ( دانلود)
 • فرم شماره۱۵- ویژه پذیرفته شدگان افغانی و عراقی در آزمون سراسری ۹۹ ( دانلود)
 • فرم ثبت نام دانشجویان غیرایرانی( دانلود)
 • فرم شماره ۱۶- ویژه پذیرفته شدگانی که دارای ترمیم می باشند. ( دانلود)
 • فرم شماره ۱۸- ویژه پذیرفته شدگان دارای سهمیه مناطق درگیر بلایای طبعی سیل و زلزله( دانلود)
 • فرم تأیید سهمیه مناطق درگیر بلایای طبیعی توسط فرمانداری( دانلود)
 • جدول مناطق مشمول سهمیه مناطق بلایای طبیعی( زلزله، سیل) ( دانلود)

*­ پذیرفته شده محترم لطفاً قبل از ارسال مدارک به صورت پستی از تکمیل فرم های مورد نیاز اطمینان حاصل فرمائید.

شماره تماس کارشناس حوزه آموزش و مدیران گروه رشته های تحصیلی ( دانلود)

ضمن تبریک به پذیرفته شدگان دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) در آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1399 به اطلاع می رساند کلیه فرایند ثبت نام به صورت غیر حضوری می باشد . به منظور ثبت نام غیرحضوری می بایست با مراجعه به سامانه دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) kub.ac.ir ازساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 1399/08/10 لغایت 1399/08/15 تا پایان ساعت اداری روز پنجشنبه، نسبت به ثبت نام اینترنتی و تکمیل اطلاعات مورد نیاز با استفاده از راهنمای مندرج در سامانه اقدام نمایند.
 
خواهشمند است از مراجعه حضوری به دانشگاه خودداری فرمایید.
 
 
* پذیرفته شده محترم لطفاً قبل از ارسال مدارک به صورت پستی از تکمیل فرم های مورد نیاز اطمینان حاصل فرمائید.
 
- شماره تماس کارشناس حوزه آموزش و مدیران گروه رشته های تحصیلی (دانلود)
 
با توجه به عدم پذیرش حضوری متقاضیان به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، فرایند ثبت نام در دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) به روش "پذیرش غیرحضوری" و "تحویل مدارک به صورت ارسال پستی" صورت میپذیرد.
ثبت نام اینترنتی:
ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 1399/08/10 لغایت 1399/08/15 تا پایان ساعت اداری روز پنجشنبه

برای ارتباط با ما می‌توانید از طریق تلفن و ایمیل اقدام نمایید.

 

      کد بجنورد: ۰۵۸

تلفن های تماس: ۳۲۲۵۸۸۶۵  -  ۳۲۲۶۲۸۶۱  -  ۳۲۴۲۷۵۶۶

دفتر ریاست: ۳۲۲۶۲۸۶۰  -  ۳۲۲۵۷۰۲۴

روابط عمومی: ۳۲۲۶۲۴۵۸

فکس: ۳۲۴۲۷۴۰۸

=============================

مدیر آموزش: داخلی ۱۴۱

دبیرخانه آموزش: داخلی ۱۳۲

کارشناسان آموزش: داخلی ۱60  -  ۱62  -  ۱33

واحد پذیرش و ثبت نام: داخلی 133

=============================

نشانی: استان خراسان شمالی، بجنورد، خیابان ۱۷ شهریور شمالی، کوچه شهید عبدالحسین نوریان

کد پستی: ۹۴۱۵۶۱۵۴۵۸              Email: info@kub.ac.ir