آئین‏ نامه های آموزشی مصوب وزارت                                                          
 
۱-مقطع کارشناسی
 
۲- مقطع کارشناسی ارشد
3 - کمیسیون موارد خاص

           آئین نامه اجرایی شورای بررسی موارد خاص استانی دانشگاه ها

           آئین نامه اجرایی کمیسیون موارد خاص دانشگاه

 آئین‏ نامه های آموزشی مصوب دانشگاه

           آیین نامه امتحانات

         دستورالعمل معرفی به استاد مصوب شورای 236 دانشگاه 

         شیوه نامه اردو آموزشی دانشگاه کوثر

 

 مصوبات صورتجلسه نشست عادی هیأت امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی 

        تعیین شهریه افزایش سنوات تحصیلی ناشی از تمدید پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد

        تعیین شهریه دانشجویان مقطع کاردانی،کارشناسی

        تعیین شهریه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد