کلیه دانشجویان که با توجه به اتمام سنوات تحصیلی مشمول پرداخت شهریه می شوند حداکثر تا  نیمه اول آذر ماه اقدام به پرداخت شهریه نمایند در غیر این صورت از حضور در جلسه‎امتحان پایان ترم جلوگیری می گردد.