به اطلاع علاقمندان به تحصیل در رشته‌های تحصیلی پذیرش صرفاً با سوابق تحصیلی در دوره‌های روزانه آزمون سراسری سال ۱۳۹۸  می رساند: مهلت ثبت نام در رشته‌های تحصیلی آمار و کاربردها ، ریاضیات و کاربردها، علوم مهندسی و مهندسی اپتیک و لیزر  حداکثر تا تاریخ 1398/11/15 تمدید گردیده است.