ضمن تبریک به پذیرفته شدگان دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) در آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1399 به اطلاع می رساند کلیه فرایند ثبت نام به صورت غیر حضوری می باشد . به منظور ثبت نام غیرحضوری می بایست با مراجعه به سامانه دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) kub.ac.ir ازساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 1399/08/10 لغایت 1399/08/15 تا پایان ساعت اداری روز پنجشنبه، نسبت به ثبت نام اینترنتی و تکمیل اطلاعات مورد نیاز با استفاده از راهنمای مندرج در سامانه اقدام نمایند.
 
خواهشمند است از مراجعه حضوری به دانشگاه خودداری فرمایید.
 
 
* پذیرفته شده محترم لطفاً قبل از ارسال مدارک به صورت پستی از تکمیل فرم های مورد نیاز اطمینان حاصل فرمائید.
 
- شماره تماس کارشناس حوزه آموزش و مدیران گروه رشته های تحصیلی (دانلود)
 
با توجه به عدم پذیرش حضوری متقاضیان به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، فرایند ثبت نام در دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) به روش "پذیرش غیرحضوری" و "تحویل مدارک به صورت ارسال پستی" صورت میپذیرد.
ثبت نام اینترنتی:
ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 1399/08/10 لغایت 1399/08/15 تا پایان ساعت اداری روز پنجشنبه
...