شرایط ثبت نام و اعطای جوایز

اعطای جایزه تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر

خلاصه اطلاعیه شماره یک