برای ارتباط با ما می‌توانید از طریق تلفن و ایمیل اقدام نمایید.

=============================

پیش شماره= 0583122
 

کارشناس مسئول خدمات آموزشی( دانش آموختگان)=                                 2110

کارشناس تحصیلات تکمیلی استعداد درخشان =                                      2121

کارشناس پذیرش و ثبت نام،شهریه( لغو تعهد آموزش رایگان)=                    2111

کارشناس بایگانی آموزش امتحانات =                                                        2112

تحویل مدرک فارغ التحصیلی =                                                                  2130
 

 

=============================

نشانی: استان خراسان شمالی، بجنورد، جاده ارکان - بعد از بیمارستان امام حسن (ع)

کد پستی: ۹۴۱۵۶۱۵۴۵۸

فکس: ۳۲۴۲۷۴۰۸

Email:info@kub.ac.ir