تعریف رشته 

پس از هزاران سال وجود کشاورزی و دامداری، بشریت اکنون در حال مهاجرت به شهرها است، به طوری که پیش بینی می شود تا سال 2050 دو سوم جمعیت جهان شهرنشین شوند و قرن بیست و یکم را به اولین "قرن شهری تبدیل کنند. از لحاظ تاریخی، شهرها به دلیل رشد تولید و تجارت، مولد ثروت بوده اند، اما امروزه میلیون ها شهرنشین فقیر هستند. شهرهای امروز با چالش های ساخت و مدیریت زیرساخت های مادی، اداری و اجتماعی پایدار برای جمعیتی که به سرعت در حال گسترش است، مواجه هستند. اما با این همه، در تازه ترین دستور کار 2020 شهرهای جهان که از سوی برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد منتشر شده، تاکید شده است که باید از شهرنشینی به مثابه فرصتی برای مبارزه با فقر، نابرابری، بیکاری، تغییرات آب‌وهوایی و سایر چالش‌های جهانی استفاده کرد. علاوه بر این دستورکار 2030 نیز بر تلاش برای پایان دادن به فقر و حرکت در مسیر صلح و زیست پذیری شهری و تامین فرصت برای همه تاکید دارد. تا پیش از این هرگز بشر تا این میزان با انباشتی از بحران های متعدد در شهرها مواجه نبوده است. از این رو توجه ویژه به شهرها و مباحث و مشکلات آن ها از یک سو و توجه به فرصت هاو زمینه های رشد و توسعه در آن ها از سوی دیگر به شدت مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری در مقطع کارشناسی ارشد در دهه های اخیر در جهان و ایران به شدت مورد اقبال و توجه ویژه قرار گرفته است. بیشتر بدانید 

سرفصل رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری - محیط زیست شهری 

سرفصل رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری - محیط زیست شهری - مصوب جلسه 156- مورخ 1400-02-05- اجرا از 1401 

مدیرگروه مربوط خانم دکتر خزاعی نژاد - داخلی 113