محورهای همایش
الف- نوآوری و تحقیق در علوم انسانی
۱. نوآوری و تحقیق در حوزه کارآفرینی و کسب و کار
۲. نوآوری و تحقیق در حوزه جغرافیا و برنامه ریزی
۳. نوآوری و تحقیق در حوزه زبان شناسی و آموزش
۴. نوآوری و تحقیق در حوزه حقوق و علوم سیاسی
۵. نوآوری و تحقیق در حوزه مطالعات اجتماعی
۶. نوآوری و تحقیق در حوزه علوم اقتصادی
۷. نوآوری و تحقیق در حوزه علوم تربیتی
۸. نوآوری و تحقیق در حوزه روانشناسی
۹. نوآوری و تحقیق در حوزه تاریخ
۱۰. نوآوری و تحقیق در حقوق
۱۱. نوآوری و تحقیق در فقه
۱۲. مباحث مرتبط با علوم انسانی

ب -نوآوری و تحقیق در معارف اسلامی
۱. تمدن اسلامی و اهل بیت (علیهم السلام)
۲. اقتصاد اسلامی؛ مولفه ها و تلاش ها
۳. ادیان و عرفان و ارتباطات دینی
۴. مناسبات دین و روانشناسی
۵. انقلاب، مسجد و روحانیت
۶. توسعه معنویت در هنر
۷. فرق و مذاهب اسلامی
۸. علوم قرآن و حدیث
۹. سیاست در اسلام
۱۰. مدیریت اسلامی
۱۱. اسلام و سلامت
۱۲. مباحث مرتبط با معارف اسلامی

 تاریخ شروع : ۸ اسفند ۱۳۹۶          تاریخ خاتمه : ۸ اسفند ۱۳۹۶
   مکان برگزاری : قم - قم              برگزار کننده : مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی
   ارسال مقاله : دارد
اطلاعات تماس
   نام دبیر یا مسئول همایش : حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمود مرتضوی هشترودی
   تلفن دبیرخانه همایش : ۷۷۲۱۱۹۶۲    نمابر : ۰۰۰۰۰۰
   وب سایت : enpconf.ir/fa/           ایمیل : info [at] enpconf.ir