دانشجویان گرامی لطفا قبل از انجام انتخاب واحد فایل راهنمای انتخاب واحد را مطالعه نمایید.