اطلاعیه پذیرش بدون آزمون دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه کوثر(ویژه خواهران)

در سال تحصیلی 1403-1402

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند دانشگاه کوثر بجنورد(ویژه خواهران) در نظر دارد براساس آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان ( جهت مطالعه کلیک کنید)در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد از بین دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته واجدالشرایط آیین نامه مذکور اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در رشته های مندرج در جدول پیوست، برای سال تحصیلی 1403-1402 نماید.

لذا دانشجویان واجدالشرایط می توانند حداکثر تا تاریخ 1402/02/31مدارک مربوطه را به مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه کوثر(دفتر استعداد درخشان) ارسال نمایند. بدیهی است به درخواست‌های واصله پس از این تاریخ ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مدارک مورد نیاز جهت بررسی اولیه درخواست متقاضیان:

  1. تکمیل و ارسال گواهی احراز رتبه(فرم شماره 1) ویژه دانشجویانی که تا پایان نیمسال ششم حداقل 4/3 واحد های درسی را گذرانده و نهایتاً تا 31/06/1402 دانش‌آموخته شده یا خواهند شد.
  2. تکمیل و ارسال گواهی احراز شرایط عمومی (فرم شماره 2) ویژه برگزیدگان علمی ازجمله برگزیدگان رتبه اول تا سوم جشنواره‌های معتبر علمی، دانشجویان نمونه کشوری و برگزیدگان نهایی رتبه‌های اول تا پانزدهم المپیادهای علمی دانشجویی(ارسال گواهی‌های مربوطه الزامی می‌باشد.)
  3. تکمیل و ارسال (فرم شماره 3 )درخصوص بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی متقاضیان (جهت بررسی درخواست متقاضی ارسال مدارک مربوط به سوابق آموزشی و پژوهشی دانشجو الزامی است).
  4. ارائه تصویر مدرک تحصیلی دوره کارشناسی ویژه دانش‌آموختگان که تاریخ دانش آموختگی در آن قید شده باشد و از زمان دانش‌آموختگی دانشجو بیشتر از یک سال نگذشته باشد.
  5. ارسال تصویر ریزنمرات واحد‌های درسی گذرانده شده
  6. یک قطعه عکس الصاق شده به گواهی رتبه (فرم‌ شماره 1)
  7. ارسال تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی

دعوت به مصاحبه واجدین شرایط پس از بررسی اولیه درخواست‌های واصله متقاضیان توسط دفتر استعداد درخشان دانشگاه کوثر صورت می‌گیرد، لذا خواهشمند است از هرگونه مراجعه حضوری خودداری نمایید.

 

آدرس دانشگاه:   بجنورد-  جاده ارکان -  بعد از بیمارستان امام حسن (ع)- کدپستی 9453155168- دانشگاه کوثر بجنورد(ویژه خواهران)- مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی- دفتر استعداد درخشان

 تلفن: 31222121-058