موسسه آموزش عالی آپادانا در نظر دارد از میان واجدین شراط اقدام به جذب دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد به شیوه ی بدون آزمون در رشته های روبرو نماید . متقاضیان میتوانند حداکثر تا تا تاریخ 1400/04/20  به آدرس ذیل مراجعه نمایند .

                                                        www.apadana.ac.ir

رشته های مورد پذیرش: مهندسی عمران سازه ، مهندسی معماری، مهندسی کامپیوتر، معماری داخلی، طراحی پارچه و لباس، برنامه ریزی شهری و  ....