نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تماس با ما-پذیرش و ثبت نام

تماس با ما-پذیرش و ثبت نام


برای ارتباط با ما می‌توانید از طریق تلفن و ایمیل اقدام نمایید.

 

      کد بجنورد: ۰۵۸

تلفن های تماس: ۳۲۲۵۸۸۶۵  -  ۳۲۲۶۲۸۶۱  -  ۳۲۴۲۷۵۶۶

دفتر ریاست: ۳۲۲۶۲۸۶۰  -  ۳۲۲۵۷۰۲۴

روابط عمومی: ۳۲۲۶۲۴۵۸

فکس: ۳۲۴۲۷۴۰۸

=============================

مدیر آموزش: داخلی ۱۴۱

دبیرخانه آموزش: داخلی ۱۳۲

کارشناسان آموزش: داخلی ۱60  -  ۱62  -  ۱33

واحد پذیرش و ثبت نام: داخلی 133

=============================

نشانی: استان خراسان شمالی، بجنورد، خیابان ۱۷ شهریور شمالی، کوچه شهید عبدالحسین نوریان

کد پستی: ۹۴۱۵۶۱۵۴۵۸              Email: info@kub.ac.ir