*رشتة زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات روایی در دانشگاه کوثر (ویژۀ خواهران)

تعریف رشته ادبیات روایی

کوشش برای تخصصی کردن آموزش و تحقیقات دانشگاهی در مقطع تحصیلات تکمیلی، برای گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کوثر (ویژۀ خواهران)، کوششی ستودنی و هدفی مقدس بوده که با وجود همۀ موانع و دشواری­ها، همواره از دغدغه­ها و اولویت­های اصلی گروه است. به دنبال این تلاش، گرایش کارشناسی ارشد ادبیات روایی، با هدف آشنا­ساختن دانشجویان با مواریث کهن ادبیات داستانی و به خدمت گرفتن دانش نوین روایت شناسی برای تبیین و تفسیر آثار ادبی کهن، در این دانشگاه تأسیس شده است. دانشجویان با تحصیل در این گرایش، می­توانند به نظریه های نوینی در چارچوب ادبیات بومی ایران دست یابند و با تکیه بر آن معلومات، بخش مهمی از متون روایی حماسی، عرفانی و غنایی فارسی را تحلیل کنند و برای ورود به گرایش ادبیات حماسی و تا حدی ادبیات عرفانی، غنایی و تعلیمی در حوزۀ داستان­پردازی در دورۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی آمادگی پیدا کنند. ظرفیت قوی این گرایش در کارآفرینی، نقش مؤثر آن در رونق دیگر هنرها، استقبال خوب از سوی دانش‌­آموختگان زبان و ادبیات فارسی و شاخه‌­های مختلف هنر، وجود رشته های مرتبط با این گرایش مانند زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات عربی، مترجمی زبان عربی و زبان و ادبیات انگلیسی در این دانشگاه و نیز برخورداری از اعضای هیأت علمی توانمند و دارای رزومۀ آموزشی و پژوهشی مناسب و مرتبط با موضوع ادبیات روایی در حوزه­های مرتبط مانند: گفتمان ‌شناسی، نشانه- معنا‌شناسی، روایت­شناسی، سبک­شناسی و علوم شناختی که مباحث پایه­ای روایت­‌شناسی محسوب می‌شود و تألیف کتاب، مقاله و طرح پژوهشی در این موضوعات و نیز همجواری این دانشگاه با دانشگاه های کشورهای آسیای میانه و به ویژه با دانشگاه­های ترکمنستان و افغانستان می تواند ظرفیت تازه­ای برای حوزۀ روایت شناسی در شمال شرق کشور و حتی در منطقۀ اسیای میانه تبدیل کند و در نگاهی جامع تر می تواند زمینۀ تأسیس پژوهشکدۀ اقوام را که یکی از ضرورت های اصلی خراسان شمالی بوده است، فراهم نماید.

 
 سرفصل رشته  کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی - ادبیات روایی
 

 

سرفصل رشته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی 

تعریف رشته 

پس از هزاران سال وجود کشاورزی و دامداری، بشریت اکنون در حال مهاجرت به شهرها است، به طوری که پیش بینی می شود تا سال ۲۰۵۰ دو سوم جمعیت جهان شهرنشین شوند و قرن بیست و یکم را به اولین "قرن شهری تبدیل کنند. از لحاظ تاریخی، شهرها به دلیل رشد تولید و تجارت، مولد ثروت بوده اند، اما امروزه میلیون ها شهرنشین فقیر هستند. شهرهای امروز با چالش های ساخت و مدیریت زیرساخت های مادی، اداری و اجتماعی پایدار برای جمعیتی که به سرعت در حال گسترش است، مواجه هستند. اما با این همه، در تازه ترین دستور کار ۲۰۲۰ شهرهای جهان که از سوی برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد منتشر شده، تاکید شده است که باید از شهرنشینی به مثابه فرصتی برای مبارزه با فقر، نابرابری، بیکاری، تغییرات آب‌وهوایی و سایر چالش‌های جهانی استفاده کرد. علاوه بر این دستورکار ۲۰۳۰ نیز بر تلاش برای پایان دادن به فقر و حرکت در مسیر صلح و زیست پذیری شهری و تامین فرصت برای همه تاکید دارد. تا پیش از این هرگز بشر تا این میزان با انباشتی از بحران های متعدد در شهرها مواجه نبوده است. از این رو توجه ویژه به شهرها و مباحث و مشکلات آن ها از یک سو و توجه به فرصت هاو زمینه های رشد و توسعه در آن ها از سوی دیگر به شدت مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری در مقطع کارشناسی ارشد در دهه های اخیر در جهان و ایران به شدت مورد اقبال و توجه ویژه قرار گرفته است. بیشتر بدانید 

سرفصل رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری - محیط زیست شهری 

سرفصل رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری - محیط زیست شهری - مصوب جلسه ۱۵۶- مورخ ۱۴۰۰-۰۲-۰۵- اجرا از ۱۴۰۱ 

مدیرگروه مربوط خانم دکتر خزاعی نژاد - داخلی 05831225510