اطلاعیه جدید  افزایش سنوات 14001:   
دانشجویان گرامی به اطلاع می رساند با کلیه درخواست های افزایش سنوات جهت نیمسال 14001 (ترم 9 دانشجویان دانشکده انسانی و ترم  9 و10  دانشجویان دانشکده فنی و علوم پایه ) موافقت به عمل آمده است. خواهشمند است انتخاب واحد خود را در موعد های مقرر انجام دهید و نیازی به انتخاب واحد با تاخیر ندارید. 
مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی