برای مشاهده اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی سال تحصیلی 98-97 کلیک کنید.

توجه: شروع ثبت نام الکترونیکی از ساعت 11:00 صبح مورخه 97/06/24 می باشد.

 

 

                           لینک ثبت نام