اطلاعیه جدید انتخاب واحد نیمسال 14001:
 
دانشجویان گرامی به اطلاع می رساند در روز ترمیم انتخاب واحد مورخ  ( 1400/06/17) ساعت شروع انتخاب واحد از ساعت 9 صبح می باشد. 
 
مدیریت  امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی