برگزاری کارگاه ایران داک 

 محتوا:

★ زمان: سه‌شنبه ۲۰ مهر از ساعت ۱۰ تا ۱۲

★ هزینه: رایگان

★ یادآوری: کارگاه مجازی برگزار خواهد شد و گواهی ارائه نخواهد شد.

 

★ پیوند برگزاری کارگاه پس از نام‌نویسی؛ از رایانامه info@email2.irandoc.ac.ir و شماره ۵۰۰۰۱۰۰۰۶۶۹۵۱۴ به رایانامه و شماره همراه کاربران نام‌نویسی شده فرستاده خواهد شد.