در راستای هدف‌های شورای هدایت استعدادهای درخشانِ وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری، برای هدایت، تقویت و نظارت بر برنامه‌های آموزشی و پژوهشی، ارتقای علمی و حمایت از دانشجویان ممتاز، دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه کوثر مستقر در حوزه‌ی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، از سال 1397 فعالیت خود را آغاز کرده است.

کارکردهای اصلی

1. شناسایی و انتخاب دانشجویان ممتاز واجد شرایط استفاده از آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های شورای استعدادهای درخشان 
2. نظارت و پیگیری در اجرای بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها، و تخصیص اعتباراتِ مصوب 
3. استفاده از اساتید مشاور استعدادهای درخشان در دانشکده ها جهت ارائه خدمات مشاوره ای به دانشجویان ممتاز 
4. بررسی روند تحصیلی و عملکرد علمی‌پژوهشی دانشجویان ممتاز و ارائه‌ی خدمات مشاوره‌ای به آن‌ها 
5. تدوین بخش نامه ها و دستورالعمل های داخلی 
6. انتخاب دانشجویان ممتاز، بدون آزمون ورودی در مقطع کارشناسی ارشد 
7. جذب دانشجویان ممتاز سایردانشگاهها بدون آزمون ورودی در مقطع کارشناسی ارشد بصورت فراخوان

جایگاه سازمانی

دفتر استعداهای درخشان این در حوزه‌ی معاونت آموزشی و پژوهشی و زیر نظر معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه فعالیت می‌کند.

کارکردها

1- سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی
2- بررسی، تکمیل و تدوین آیین‌نامه‌های دفتر
3- نظارت بر حُسن اجرای آیین‌نامه‌ها و دیگر امور مربوط به دانشجویان
4- همفکری و مشورت در انتخاب مشاوران
5- بررسی پرونده‌ها و درخواست‌ها