دانشجویان محترم، در ازای دریافت برخی خدمات آموزشی مطابق مصوبات هیات امنا دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی هزینه از شما دریافت می گردد. جهت دریافت جدول هزینه ها اینجا کلیک کنید