موسسه آموزش عالی الکترونیکی مهر البرز در جهت بالا بردن سطح آموزش و تربیت نیروی انسانی از نمیسال اول سال تحصیلی  1401-1400 نسبت به ارائه دوره کارشناسی ارشد رشته یادگیری الکترونیکی اقدام نموده است . جهت اطلاع از سرفصل رشته و اطلاعات تکمیلی به سایت ذیل مراجعه نمایید :

http://mehralborz.ac.ir/r-elearning/

................................................................................................................................................

 دانشگاه بجنورد در مقطع کارشناسی ارشد کارشناسی اشد نسبت به پذیریش دانشجو در رشته های زبان و و ادبیات فارسی (مهندسی مکانیک تبدیل انرژی) و (مهندسی شیمی  طراحی) فرآیندها) ازمیان متقاضیان واجد شرایط اقدام می نماید :

جهت کسب اطلاعات بیشتر تا مورخ 1400/06/15 به سایت ذیل مراجعه نمایید.

http://edu.ub.ac.ir