امکان دسترسی به تمام پایان نامه ها و رساله ها از سال 95 در پایگاه اطلاعات علمی ایران گنج به آدرس ذیل فراهم شده است:          

   GANI.IRAVDOC.AC.IR 

 

قابل ذکر است کاربران می توانند در هفت روز، 5 پارسا را دریافت(دانلود) نمایند.