برگزاری بیست و نهمین دوره مرحله غیر متمرکز المپیاد علمی دانشجویی کشوری منطقه 9 در دانشگاه فردوسی مشهد در تاریخ 31 فروردین 1403

برگزاری بیست و نهمین دوره مرحله غیر متمرکز المپیاد علمی دانشجویی کشوری منطقه 9 در دانشگاه فردوسی مشهد در تاریخ 31 فروردین 1403

برگزاری بیست و نهمین دوره مرحله غیر متمرکز المپیاد علمی دانشجویی کشوری منطقه 9 در دانشگاه فردوسی مشهد در تاریخ 31 فروردین 1403

مرحله غیرمتمرکز بیست و نهمین المپیاد علمی دانشجویی کشور در منطقه 9 کشور با مرکزیت دانشگاه فردوسی مشهد در تاریخ 31/01/1403 از ساعت 8 الی 18 در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید.

تعداد شرکت کنندگان در المپیاد دانشجویی 22 نفر بودند که در این آزمون در رشته های تحصیلی (فیزیک، شیمی، ریاضی، مهندسی کامپیوتر، زیست شناسی ، مهندسی صنایع، الهیات(علوم قران و حدیث ) ، جغرافیا و ادبیات فارسی) شرکت داشتند. لازم به ذکر است که برگزیدگان مرحله غیرمتمرکز به مرحله کشوری راه خواهند یافت.