کارگاه آشنایی و کار با سامانه ها و پایگاههای اطلاعات ایران داک (زنگ ایران داک ) مورخ 22 تیر 1400 ساعت 10-12 برگزار خواهد شد .

برای اطلاعات بیشتر و نام نویسی به ادرس زیر مراجعه نمایید

Irandoc.ac.ir/page2964

یادآورمی‌شود پس از پرشدن کارگاه برای تاریخ بعدی نام نویسی انجام خواهد شد.