*رشتة زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات روایی در دانشگاه کوثر (ویژۀ خواهران)

تعریف رشته ادبیات روایی

کوشش برای تخصصی کردن آموزش و تحقیقات دانشگاهی در مقطع تحصیلات تکمیلی، برای گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کوثر (ویژۀ خواهران)، کوششی ستودنی و هدفی مقدس بوده که با وجود همۀ موانع و دشواری­ها، همواره از دغدغه­ها و اولویت­های اصلی گروه است. به دنبال این تلاش، گرایش کارشناسی ارشد ادبیات روایی، با هدف آشنا­ساختن دانشجویان با مواریث کهن ادبیات داستانی و به خدمت گرفتن دانش نوین روایت شناسی برای تبیین و تفسیر آثار ادبی کهن، در این دانشگاه تأسیس شده است. دانشجویان با تحصیل در این گرایش، می­توانند به نظریه های نوینی در چارچوب ادبیات بومی ایران دست یابند و با تکیه بر آن معلومات، بخش مهمی از متون روایی حماسی، عرفانی و غنایی فارسی را تحلیل کنند و برای ورود به گرایش ادبیات حماسی و تا حدی ادبیات عرفانی، غنایی و تعلیمی در حوزۀ داستان­پردازی در دورۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی آمادگی پیدا کنند. ظرفیت قوی این گرایش در کارآفرینی، نقش مؤثر آن در رونق دیگر هنرها، استقبال خوب از سوی دانش‌­آموختگان زبان و ادبیات فارسی و شاخه‌­های مختلف هنر، وجود رشته های مرتبط با این گرایش مانند زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات عربی، مترجمی زبان عربی و زبان و ادبیات انگلیسی در این دانشگاه و نیز برخورداری از اعضای هیأت علمی توانمند و دارای رزومۀ آموزشی و پژوهشی مناسب و مرتبط با موضوع ادبیات روایی در حوزه­های مرتبط مانند: گفتمان ‌شناسی، نشانه- معنا‌شناسی، روایت­شناسی، سبک­شناسی و علوم شناختی که مباحث پایه­ای روایت­‌شناسی محسوب می‌شود و تألیف کتاب، مقاله و طرح پژوهشی در این موضوعات و نیز همجواری این دانشگاه با دانشگاه های کشورهای آسیای میانه و به ویژه با دانشگاه­های ترکمنستان و افغانستان می تواند ظرفیت تازه­ای برای حوزۀ روایت شناسی در شمال شرق کشور و حتی در منطقۀ اسیای میانه تبدیل کند و در نگاهی جامع تر می تواند زمینۀ تأسیس پژوهشکدۀ اقوام را که یکی از ضرورت های اصلی خراسان شمالی بوده است، فراهم نماید.