فراخوان ثبت نام جوایز تحصیلی دانشجویی بنیاد ملی نخبگان 

سامانه ثبت نام به آدرس: sina.bmn.ir 

مهلت ثبت نام تا 15 تیرماه 1401

پوستر طرح شهید وزوایی 

شیوه نامه ثبت نام