فراخوان  همایش بین المللی  ادبیات و تفکر میان فرهنگی   در مورخ 17 و 18 آذر برگزار میشود.

اطلاعات فراخوان در وبگاه   www. ihcs.ac.ir/lit/fa     قابل مشاهده است./documents/34663433/34791329/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86.pdf