با احترام به اطلاع کلیه دانشجویان نوورود می رساند حداکثر تا نیمه اول آذر ماه نسبت به تکمیل پرونده آموزشی خود اقدام فرمائید در غیر این صورت از حضور در جلسه امتحان پایان ترم جلوگیری می گردد.