نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه انتخاب واحد درس کارآموزی

اطلاعیه انتخاب واحد درس کارآموزی


بدینوسیله به اطلاع می رساند با توجه به تقاضای دانشجویان محترم در خصوص تمدید مهلت انتخاب واحد درس کارآموزی برای تابستان سال جاری، از تاریخ 1397/05/01 تا تاریخ 1397/05/05 امکان انتخاب واحد درس کارآموزی در سامانه انتخاب واحد فراهم گردید. شایان ذکر است مدت زمان اعلام شده قابل تغییر و یا تمدید نمی باشد و مسئولیت ناشی از عدم انتخاب واحد در زمان مقرر بر عهده دانشجو خواهد بود.