نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شرح وظایف مدیریت آموزش

شرح وظایف مدیریت آموزش


 • نظارت بر اجراي مقررات آيين نامه ها و مصوبه هاي آموزشي درمقطع كارشناسي و ارائه ي پيشنهادهاي لازم به شوراي آموزشي دانشگاه
 • رسیدگی به مشکلات دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی و برآورد نارسائی های آیین نامه ‌ها و مصوبات و پیشنهاد‌ راه حل به معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه
 • برنامه ريزي براي ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون سراسري
 • امورمربوط به مهماني و انتقالي دانشجويان درمقطع كارشناسي
 • بررسي گواهي هاي پزشكي دانشجويان بيمار در جلسه كميسيون پزشكي
 • فراهم نمودن تمهیدات لازم جهت تسريع در روند امورآموزشي دانشجويان
 • بررسي درخواست ايجاد رشته و يا گروه جديد جهت طرح در شورای آموزشی دانشگاه
 • بررسي پرونده دانشجويان جهت طرح درکمیسیون پزشکی و شوراي آموزشي
 • مكاتبه با دفترگسترش جهت أخذ مجوز ايجاد رشته جديد - بررسي ظرفيت دانشكده ها جهت پذيرش دانشجو
 • برگزاري جلسات با راهبر سيستم و مسئول آمار دانشگاه - تهيه آمار رشته هاي تحصيلي
 • ابلاغ مصوبات شوراي آموزشي - بررسي و رفع اشكال كارنامه دانشجويان بر اساس مقررات مربوطه
 • انجام مذاكرات و راهنمايي دانشجويان در موارد ارجاعي
 • پیشنهاد تقويم آموزشي جهت تصویب در شورای آموزشی دانشگاه
 • انجام اقدامات لازم در زمينه تعيين تاريخ امتحانات هر ترم با همكاري دانشكده ها و نظارت بر حسن اجراي آن
 • حفظ و نگهداری سوابق تحصیلی دانش آموختگان
 • بررسی و مطالعه در مورد روشهای شناسایی استعداد‌های درخشان
 • حمایت مادی و معنوی از استعداد‌های درخشان
 • ارائه گزارش عملکرد سالانه به شورای هدایت استعداد‌های درخشان
 • و .....