اخبار آموزش و تحصیلات تکمیلی

نحوه اخذ و برگزاری آزمون دروس معرفی به استاد

نحوه اخذ و برگزاری آزمون دروس معرفی به استاد در نیمسال جاری صرفاً به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه دانشگاهی و سامانه آموزش مجازی می باشد . زمان ارسال درخواست الکترونیکی دروس معرفی به استاد...

شنبه، ۱۴ تیر ۱۳۹۹

اطلاعیه ها

شنبه، ۹ شهریور ۱۳۹۸
چهارشنبه، ۱۱ دی ۱۳۹۸